Nötkreatur

Nötkreatur

Vi föder upp nötkreatur av köttraserna Charolais/Simmental.
Vi odlar allt foder själva - ensilage och spannmål. Endast vitaminer tillsätts utifrån. Korna har fri tillgång till vall under sommarhalvåret. Dikorna går på lösdrift hela året.
I gårdsbutiken finns egenproducerat nötkött från ungdjur av premium kvalitet.
Köttet hängmöras i ca två veckor. Köttet säljes sedan vaccumförpackat i gårdsbutiken.Galleri

Copyright © Alla rättigheter förbehållna