Fiske

Ålfiske

Mikael Nilsson har licens på ålfiske.
Fisket börjar kring midsommar och fortsätter fram till september. Vi har under denna period och framåt nyrökt ål till försäljning i gårdsbutiken.