Djuren

Djuren på Attanäs Gård

Vi föder upp nötkreatur av köttras.
Vi odlar allt foder själva - gräsensilage, majsensilage och spannmål. Endast vitaminer tillsätts utifrån. Korna har fri tillgång till vall under sommarhalvåret. Dikorna går på lösdrift hela året.
I gårdsbutiken finns egenproducerat nötkött från ungdjur av premium kvalitet. Endast ungdjur under två år säljs i gårdsbutiken och på REKO-ringen. Slakt och styckning sker i Sjunkaröd, Vinslöv.
Köttet hängmöras i ca två veckor. Köttet säljes sedan vaccumförpackat och fryst.

Våra grisar växer upp i stall med helt betonggolv. Vi städar och strör med halm och spån två gånger om dagen. Grisstallet har plats för 35 grisar, det råder lugn och ro i stallet.

Slakt och styckning av grisar utförs av Västerslät Kalmar.